Thema: Werkgeluk, Balans tussen werk en privé

In een viertal blogs ga ik jullie de komende weken meenemen in het thema: Werkgeluk voor architecten. Mensen vormen de basis van een sterk architectenbureau. Een aantrekkelijk werkklimaat is daarom (of daarvoor) cruciaal. Dit wordt benadrukt in de in juli 2021 door de BNA gepresenteerde “Gids voor gelukkige architecten”. Zoals de BNA zelf al aangeeft is de gids niet zozeer een handleiding, maar eerder een inspiratiegids voor zowel werkgevers als werknemers.

Een aantal van de onderwerpen die in de gids aan bod komen zal ik in de komende weken verder uitdiepen: authenticiteit, een goede balans tussen werk en privé, succesvol omgaan met stress en zingeving. Vandaag een blog over de balans tussen werk en privé.

Balans tussen werk en privé

De balans tussen werk en privé is een thema waar veel architecten mee worstelen. Enerzijds voelen architecten een passie voor het vak en de drive daar al hun tijd en energie in te steken. Anderzijds hebben zij ook een leven naast hun werk. De balans tussen werk en privé staat in een soort spanningsveld als het gaat om werkgeluk. Wat is immers de invloed van de werkgever op iemands privéleven en is het niet beter om werk en privé gewoonweg gescheiden te houden?

“ Ik wil werken in prive tijd zoveel mogelijk minimaliseren.”
“ Naast mijn werk vind ik andere dingen ook leuk en belangrijk, zoals mijn gezin.”
“ Ik wil niet alleen maar aan mijn bedrijf werken, ik heb ook een kind.”

Flexibiliteit

Zomaar een aantal verlangens van architecten (mannen én vrouwen) die zoeken naar een balans tussen werk en privé uit mijn coachpraktijk. Naast een succesvolle carrière, worden andere tijdsbestedingen steeds belangrijker gevonden. Zoals tijd met het gezin, tijd voor sport en ontspanning, om familie en vrienden te zien, om andere hobby’s en interesses uit te voeren etc. Steeds meer bureau’s zien ook het belang om hun medewerkers de tijd en ruimte te geven voor ontspanning. Zodra mensen zich uitgeput voelen of overweldigd zijn, wordt de inzet minder en is het focussen moeilijker. Dit heeft gevolgen voor de eigenschappen die essentieel zijn voor elke architect om succesvol te zijn in hun rol zoals creativiteit en geduld. 

Niet alleen vrouwen worstelen met het combineren van zorg voor de kinderen, huishoudelijke taken, tijd voor jezelf en een carrière. Mannen vinden het ook belangrijk hier hun bijdrage in te leveren, maar ervaren soms een drempel dit bespreekbaar te maken op de werkvloer. Een parttime baan als architect is nog steeds meer uitzondering dan regel. Dit vraagt om een andere manier van kijken naar bijvoorbeeld flexibele werktijden, voor zowel de werkgever als de werkgever.

Stresspieken en deadlines zijn een onderdeel van ons werk, maar er wordt steeds vaker gezocht naar manieren om dit binnen de perken te houden of in ieder geval niet tot structureel overwerken te laten leiden. Zoals de BNA aangeeft in hun gids voor gelukkige architecten is “het ideaal een werkplek waar mensen hard en productief werken tijdens de kernuren, maar waar ze ook de tijd hebben om voor hun eigen leven en gezondheid te zorgen”.

Stresspieken en deadlines zijn een onderdeel van ons werk, maar er wordt steeds vaker gezocht naar manieren om dit binnen de perken te houden of in ieder geval niet tot structureel overwerken te laten leiden.

Slimmer en effectiever werken

Overwerken binnen de perken houden vraagt ons om te zoeken naar manieren om slimmer, efficiënter en effectiever te werken. Effectief werken gaat over het bereiken van resultaten en doelen, terwijl efficiëntie gaat over het proces. Dus denk aan dezelfde resultaten halen in minder tijd. Hoe duidelijker het doel en de daarbij horende prioriteiten, hoe efficiënter je daar het proces op kunt afstemmen. We hebben in dit geval over goed tijdmanagement.

Wanneer ik het heb over slimmer werken, dan heb ik het over energiemanagement. Hoewel we allemaal 24 uur in een dag hebben, is de hoeveelheid energie die we per dag hebben beperkt en voor ieder mens verschillend. De mens is niet gemaakt om 24/7 op het hetzelfde niveau te blijven presteren. Door taken in te plannen rekening houdend met jou energieniveau gedurende de dag of week, ga je veel slimmer en anders kijken naar efficiëntie en effectiviteit. Maar ook bijvoorbeeld of je taken in de kantoortuin gaat uitvoeren of op een stilte werkplek. Je gaat werken op een manier waarop jij zelf het beste tot je recht komt. Daarvan hebben zowel jij als je werkgever profijt van.

Ik geloof er sterk in dat wanneer je gaat werken vanuit je eigen talenten en krachten, jij veel meer waarde kunt leveren aan je werkgever en opdrachtgevers en zelf ook veel meer plezier en voldoening in je werk gaat ervaren.

Bespreekbaar maken

Hoewel we vaak nog stellig zeggen dat werk en privé gescheiden moeten zijn, is het in de praktijk niet los van elkaar te zien. Iemand die privé slecht in zijn vel zit of teveel op zijn/haar bordje heeft, zal ook op de werkvloer minder presteren. Als iemand veel werkdruk ervaart, zal diegene dat ook mee naar huis nemen. We kunnen die oogkleppen ophouden en dit spanningsveld negeren, maar we kunnen het ook bespreekbaar maken.

Dit betekent de deur op een kier zetten als werkgever en het erkennen dat er problemen zijn. Soms is gewoonweg luisteren al voldoende, maar ook kleine tegemoetkomingen kunnen voor een werknemer al de druk van de ketel halen waardoor je weer beter kunnen functioneren en lekkerder in hun vel gaan zitten. 

Maar ook de werknemer heeft daarin zijn verantwoordelijkheid te nemen. Een werkgever kan niet ruiken wat er speelt, dus zul je zelf aan de bel moeten trekken. En natuurlijk is het goed je hart eens te luchten, maar denk ook zelf alvast eens na over een mogelijke oplossing. Wat zou jou kunnen helpen? Kan je werkgever daarin iets betekenen? Of kun je daar zelf andere hulp bij in kunnen schakelen? Hoe duidelijker jij voor jezelf weet waar het knelpunt zit en wat jij belangrijk vind, hoe gemakkelijker je samen met je werkgever tot een oplossing kunt komen.

Ben jij op zoek naar een betere balans tussen werk en privé, maar kom je er zelf niet (meer) aan uit? Of ben je als bureau op zoek naar een structurele en praktische aanpak? Vraag dan hier een gratis gesprek aan via dit formulier of stuur een mail naar info@nicolesplinter.nl.